Avize

AVIZE

Se solicita diverse avize prin intermediul Certificatului de Urbanism si anume: Inspectoratul de Stat in Constructii, Ministerul Culturii, Enel, Agentia Nationala de Protectie a Mediului si altele.

Documentatia tehnica in ceea ce priveste obtinerea avizelor ce sunt solicitate cu ajutorul Certificatului de Urbanism cuprinde:

  • o cerere tip
  • Fotocopie a Certificatului de Urbanism
  • o fotocopie a actului de spatiu: contract de inchiriere, de comodat, de vanzare-cumparare, etc.
  • o fotocopie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului a societatii care beneficiaza de reclama respectiva
  • proiectul de arhitectura semnat si stampilat de catre arhitectul autorizat in ceea ce priveste reclama care urmeaza sa fie amplasata
  • o fotocopie a O.A.R.
  • fotocopii ale planurilor cadastrale scara 1:500 si 1:2000
  • o taxa de aviz in functie de fiecare institutie in parte

Termenul de eliberare a avizelor din punct legal este de 30 de zile din momentul in care s-a realizat depunerea documentatiilor aferente.