Autorizatii de construire

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

Autorizatiile de Construire in ceea ce priveste amplasarea firmelor si reclamelor se pot elibera conform Legii 50/1991, o lege republicata care priveste autorizarea executarii lucrarilor de constructii, conform Legii 185/2013, lege care priveste amplasarea si autorizarea mijloacelor ce reprezinta publicitatea si conform Regulamentului de Publicitate ce a fost adoptat potrivit H.C.G.M.B. 22/1997.

Iata mai jos cateva aspectele importante legate de Autorizatiile de Construire:

 • Autorizatiile de Construire sunt eliberate de catre Primaria Municipiului Bucuresti daca reclama ce urmeaza sa fie amplasata este situata pe un imobil care reprezinta un monument istoric sau sa fie amplasata intr-o zona ce este protejata de Ministerul Culturii;
 • Autorizatiile de Construire pot sa fie eliberate si de catre Primariile de Sector ale Municipiului Bucuresti, lucru care este valabil in toate cazurile;
 • Termenul de eliberare legal al Autorizatiilor de Construire este de 30 de zile din momentul in care s-au depus documentele de natura legala aferente;
 • Este permisa in mod legal amplasarea unei reclame sau firme numai dupa ce s-a obtinut Autorizatia de Construire.

Documentatia tehnica in ceea ce priveste obtinerea unei Autorizatii de Construire presupune:

 • o cerere tip
 • o fotocopie a Certificatului de Urbanism
 • o copie legalizata la notariat a actului de spatiu: contract de comodat, contract de inchiriere, contract de vanzare-cumparare, etc.
 • fotocopii ale avizelor ce sunt solicitate cu ajutorul certificatului de urbanism
 • proiectul ce cuprinde arhitectura reclamei care trebuie montata, proiect ce necesita semnatura si stampila arhitectului autorizat
 • fotocopii ale planurilor cadastrale scara 1:500 si 1:2000, precum si alte documente solicitate prin intermediul certificatului de urbanism
 • O.A.R. in doua exemplare originale
 • Certificat Fiscal de la Directia Impozitate si Taxe a sectorului unde se va amplasa firma sau reclama respectiva, acordul proprietarului imobilului, acordul Asociatiei de Proprietari
 • taxa in ceea ce priveste Autorizatia de Construire